» » KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXII PODLASKI TURNIEJ WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXII PODLASKI TURNIEJ WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN

opublikowano Aktualności | 0

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXII  PODLASKI  TURNIEJ  WETERANÓW  W  TENISIE  STOŁOWYM
KOBIET I MĘŻCZYZN

                               Grajewo – 15.03.2020 r.

1. CEL IMPREZY
– promocja Miasta Grajewo
– wyłonienie najlepszych weteranów tenisa stołowego w kategorii kobiet i mężczyzn
– popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Miasta Grajewo i województwa podlaskiego.

2. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
Burmistrz Miasta Grajewo

3.  UCZESTNICTWO
Turniej zostanie rozegrany wśród kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:
KOBIETY

I35 lat i powyżej /urodzone w 1985 roku i starsze/

MĘŻCZYŹNI
I   –   40 – 49 lat /urodzeni w latach 1980 – 1971/
II  –  50 – 59 lat /urodzeni w latach 1970 – 1961/
III60 – 69 lat  /urodzeni w latach 1960 – 1951/

IV70 lat i  więcej
V   –  Najlepszy Weteran Miasta Grajewo
– zawodnicy urodzeni w 1980 r. i później – 40 lat i więcej ( w tej kategorii startują tylko mieszkańcy  miasta  Grajewo )

– każdy uczestnik powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość

4. TERMIN I MIEJSCE

XXII Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym  odbędzie   się 15  marca 2020 roku /niedziela/ w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Grajewie przy ulicy Strażackiej 2

z np. porządkiem :

– godz. 9.00 – 9.45 – zgłoszenie się i potwierdzanie uczestnictwa

– godz.  9.45          – losowanie

– godz. 10.15         – rozpoczęcie turnieju

5. SYSTEM ROZGRYWEK

Pucharowy  do dwóch porażek lub grupowy, uzależniony od liczby startujących w danej kategorii wiekowej /decyzja sędziego głównego, pojedynki do 3 wygranych setów, sety do 11 punktów. Obowiązują przepisy PZTS. W rozstawieniu zawodników na pozycjach 1-8 uwzględnione zostaną wyniki uzyskane w roku 2019.

6. NAGRODY

Za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy  otrzymają: puchary, oraz nagrody rzeczowe;

za miejsca 4-6 statuetki;

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne z podaniem imienia i nazwiska , daty urodzenia w terminie do:
– 12 marca 2020 roku do godz. 15.30
– zgłoszenia telefoniczne (86) 261 – 11 – 34 wew. 23 potwierdzenie w tym terminie jest istotne do przygotowania określonej ilości obiadów.

8. SPRAWY FINANSOWE
Wpisowe do turnieju wynosi 30,00 zł od zawodnika/organizator zapewnia obiad/.

9. SPRAWY RÓŻNE
Wszelkie kwestie sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga organizator i sędzia główny.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NW.

Startujących obowiązuje strój sportowy

Informacje o turnieju pod telefonem (86) 261 – 11 – 34 wew.23