» » Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Młodzików w Zapasach Styl Klasyczny oraz Mini Zapasy Chłopców pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewo

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Młodzików w Zapasach Styl Klasyczny oraz Mini Zapasy Chłopców pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewo

opublikowano Aktualności | 0

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO MŁODZIKÓW W ZAPASACH STYL KLASYCZNY ORAZ MINI ZAPASY CHŁOPCÓW pod patronatem BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

1. CEL IMPREZY

– wyłonienie najlepszych zawodników woj. podlaskiego w 2020r.

– popularyzacja zapasów wśród młodzieży szkolnej w Mieście Grajewo

– podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników

– współzawodnictwo sportowe zgodne z zasadami fair play

2. ORGANIZATOR

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie

– Podlaski Związek Zapaśniczy

– Urząd Miasta Grajewo

3. TERMIN I MIEJSCE

– 07.03.2020r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie, ul. Strażacka 2

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu mają zawodnicy zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Zapaśniczego:

– urodzeni w latach 2006- 2007- 2008 ( młodzicy), w kat. wagowych :

38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85kg. ( 10 kategorii wagowych)

zawodnicy gr. I chłopcy urodzeni w latach 2009- 2010  w wagach ustalonych po zważeniu  wszystkich zawodników

zawodnicy gr. II chłopcy urodzeni w latach 2011- 2012  w wagach ustalonych po zważeniu  wszystkich dzieci

Zawodnicy w tych grupach zostaną podzieleni na pule 4 osobowe.

5. PUNKTACJA

I m -3 pkt, II m -2 pkt, dwa III m – 1 pkt.

6. KOSZTY UCZESTNICTWA

– koszty przejazdu, wyżywienia i startowe pokrywają delegujące kluby

– startowe wynosi 10 zł – płatne gotówką na miejscu zawodów

7. NAGRODY

– zawodnicy za zajęcie I-III miejsca otrzymają medale i dyplomy

– kluby za zajęcie I-III miejsca drużynowo (łączna punktacja) otrzymają puchary i dyplomy.

8. SPRAWY RÓŻNE

– Ekipy przyjeżdżają na własny koszt i odpowiedzialność

– kluby biorące udział w zawodach ponoszą pełną odpowiedzialność za ubezpieczenie NW

– organizator nie bierze odpowiedzialności za kradzieże powstałe na zawodach

– każdy zawodnik powinien posiadać ważne badania lekarskie

– każda ekipa przywozi jednego sędziego

– kluby proszę o potwierdzenie mailem lub telefonicznie do 02.03.2020 orientacyjnej liczby osób w celu przygotowania odpowiedniej ilości medali i dyplomów

9.  KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Grzegorz Czyżewski  tel. 602 645 860

e-mail:   g.czyzewski@mosir.grajewo.com

10. PROGRAM ZAWODÓW

– 9.30   przyjazd ekip.

– 10.00 – 11.00 waga i badania lekarskie

– 11.00 – 11.30  odprawa techniczna

– 12.00  uroczyste otwarcie turnieju

– 12.15  walki aż do zakończenia turnieju.

 

W imieniu organizatorów:

Grzegorz Czyżewski