» » Nowe władze Powiatowego Zrzeszenia LZS w Grajewie

Nowe władze Powiatowego Zrzeszenia LZS w Grajewie

opublikowano Aktualności | 0


W tym tygodniu odbył się Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Rady Powiatowej LZS w Grajewie obejmującej swym działaniem powiat grajewski. W zjeździe udał wziął poseł Kazimierz Gwiazdowski, który w ostatnich latach pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatowej. Obecny był też wiceprzewodniczący Podlaskiego Zrzeszenia LZS w Białymstoku Stanisław Szleter. Nie zabrakło przedstawicieli samorządów lokalnych i radnych z terenu powiatu.
W podsumowaniu za minione lata działalności pojawiło się wiele pozytywnych elementów z działalności Zrzeszenia. To m. in. współpraca z samorządami oraz klubami i stowarzyszeniami sportowym z terenu powiatu. Dobrym przykładem organizacja mistrzostw woj. podlaskiego LZS –ów w szachach, zapasach czy biegach. To też organizacja powiatowej ligi piłki siatkowej czy lig piłki nożnej w Grajewie. Zrzeszenie pamięta o sporcie dla osób niepełnosprawnych. Do udziału coraz częściej zgłaszają się drużyny z woj. warmińsko – mazurskiego. Były też medale zapaśników w mistrzostwach Zrzeszenia LZS. W ostatnich latach praca na rzecz upowszechniania sportu została doceniona przez Ministerstwo Sportu a nagrody otrzymał Strzelec, a ostatnio za czwarte miejsce w Polsce Bieg Wilka. To sprawiło, że ustępująca Rada otrzymała absolutorium.
Po dyskusji odbyły się wybory nowych władz. Przy wyborze kierowano się zasadą otwarcia rady na różne środowiska związane ze sportem i rekreacją z terenu powiatu. Z kandydowania ze względu na inne obowiązki zrezygnował Kazimierz Gwiazdowski.
Skład nowej Rady Powiatowej LZS w Grajewie:
Przewodniczący – Waldemar Szycik (Prezes Klubu Sportowego Maratonka Grajewo)

Wiceprzewodniczący – Jacek Szeszko (gmina Grajewo)

Wiceprzewodniczący – Andrzej Graczewski (gmina Rajgród)

Sekretarz – Grzegorz Gardocki (Strzelec)

Skarbnik – Marcin Myszka (KS Maratonka Grajewo)

Członek Prezydium – Paweł Zalewski (MOSiR Grajewo)

Członek Prezydium – Zbigniew Okulewicz (UKS Gambit Wojewodzin)

Członek Rady Powiatowej – Grzegorz Czyżewski (MOSiR Grajewo)

Członek Rady Powiatowej – Wiesław Jerulank (KS Maratonka Grajewo)

Członek Rady Powiatowej – Katarzyna Sawicka (KS Maratonka Grajewo)

Członek Rady Powiatowej – Wioleta Skwiot (Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą)

Członek Rady Powiatowej – Elżbieta Szumska (Ciemnoszyje)

Członek Rady Powiatowej – Irena Hołubiczko (Sojczyn Borowy)

Członek Rady Powiatowej – Marcin Karwowski (Gimnazjum w Danówku)

Członek Rady Powiatowej – Daniel Ajdyn (AZS Grajewo)

Członek Rady Powiatowej – Paweł Modzelewski (Wąsosz)

Komisja Rewizyjna:
Mirosław Waszkiewicz – Przewodniczący

Adam Sawicki – Członek

Dzięgielewski Remigiusz – Członek

Wybrano też delegatów na Zjazd Wojewódzki w Białymstoku. A zostali nimi – Waldemar Szycik, Grzegorz Gardocki, Jacek Szeszko i Paweł Zalewski. Ponadto powiat reprezentować będzie też przedstawiciel Szczuczyna.
W planach nowej rady rozwój współpracy z samorządami lokalnymi, pozyskiwanie środków finansowych na działalność, poprawa Statutu, stworzenie strony internetowej pokazującej działalność Zrzeszenia oraz inne ciekawe przedsięwzięcia, które mają uaktywnić lokalną społeczność.
WJ