» » Kto nie jest objęty zakazem korzystania z obiektów MOSiR?

Kto nie jest objęty zakazem korzystania z obiektów MOSiR?

opublikowano Aktualności | 0

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów zakaz nie obejmuje:

  • członków kadry narodowej polskich związków sportowych,
  • sportu zawodowego,
  • zawodników pobierających stypendium sportowe,
  • reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej,
  • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
  • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Źródło – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. Rozdział 3/ z późniejszymi zmianami

Przejdz do strony- KLIK