» » Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

opublikowano Aktualności | 0

Obowiązek informacyjny

w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Strażacka 2, 19-200 Grajewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Strażacka 2, 19-200 Grajewo lub pod adresem e-mail: biuro@mosir.grajewo.com.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z prowadzoną działalnością
na rzecz
upowszechniania kultury fizycznej, w tym sportu i rekreacji na obiektach sportowych zarządzanych przez Administratora.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zaprzestania korzystania z usług, zgodnie z przepisami prawa.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości korzystania z oferty Administratora.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

obowiązek informacyjny