» » Otwarte Mistrzostwa w siatkówce plażowej

Otwarte Mistrzostwa w siatkówce plażowej

opublikowano Aktualności | 0

15 i 22 lipca br. o godzinie 10:00 w Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjnym „KNIEJA” w Rajgrodzie rozegrane zostaną Otwarte Mistrzostwa w siatkówce plażowej.
Drużyny do 14 lipca mogą dokonywać zgłoszeń do zawodów w siedzibie
CENTRUM SZKOLENIOWO-REKREACYJNYM „KNIEJA”19-206 Rajgród, ul. Leśna 21
pod numerem telefonu 509 628 110

 

I. CEL ZAWODÓW
– Popularyzacja siatkówki plażowej.
– Promocja aktywnego wypoczynku.
II. ORGANIZATOR

 

III. MIEJSCE I CZAS
Miejsce: CENTRUM SZKOLENIOWO-REKREACYJNE „KNIEJA”19-206 Rajgród, ul. Leśna 21,
Czas: 15.07.2017, 22.07.2017 (Sobota)

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów specjalnego oświadczenia (załącznik nr 1- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach).
2. Formuła open. Ilość drużyn jest ograniczona do 12 par (liczy się kolejność zgłoszeń).
3. Zgłoszeni do rozgrywek zawodnicy biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy powinni zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych oraz wynikających z tego wypadków i urazów.
5. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
6. Organizator pobiera opłatę wpisową za uczestnictwo w zawodach w wysokości 20 złotych

V. ZASADY GRY według PZPS

VI. OPIEKA MEDYCZNA
Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie zawodów.

VII. NAGRODY
Za zajęcie I miejsca– weekend w Ośrodku „ KNIEJA” 2 x 2
miejsca II – III w klasyfikacji statuetki i nagrody rzeczowe.

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora i sędziego głównego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy osobiste uczestników turniejów.
3. Wszystkich uczestników obowiązują zasady fair play.
4. Naganne zachowanie uczestników turnieju może spowodować całkowitą dyskwalifikację drużyny. Decyzję o dyskwalifikacji drużyny podejmuje organizator i sędzia główny.
5. Zawody będą rozgrywane piłkami, które zapewnia organizator. 6. Przed meczem drużyna ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku turniejowym.
7. W wyjątkowych sytuacjach organizator może dokonać dodatkowych zmian w przepisach. Zmiany te mogą być wprowadzone jedynie po konsultacjach z drużynami i wprowadzone do regulaminu dodatkowym aneksem.

PW/MOSiR