» » Regulamin XIV Koleżeńskiego Biegu Sylwestrowego z okazji 35-lecia KS Maratonka Grajewo pod patronatem Burmistrza Grajewa oraz Starosty Powiatu Grajewskiego

Regulamin XIV Koleżeńskiego Biegu Sylwestrowego z okazji 35-lecia KS Maratonka Grajewo pod patronatem Burmistrza Grajewa oraz Starosty Powiatu Grajewskiego

opublikowano Aktualności | 0

Regulamin XIV Koleżeńskiego Biegu Sylwestrowego z okazji 35-lecia KS Maratonka Grajewo

pod patronatem Burmistrza Grajewa oraz Starosty Powiatu Grajewskiego

 

Organizator: KS Maratonka, SRWKC „Wiejski Zakątek”.
Współorganizatorzy: Grajewo, Powiat Grajewski, Gmina Grajewo, MOSiR Grajewo, PSP w Grajewie, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Cel: Popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie biegów masowych, sportowe pożegnanie Starego Roku, podsumowanie minionego sezonu biegowego uczczenie 35 rocznicy powstania KS Maratonka Grajewo. Bieg ma charakter koleżeński i integracyjny. Mile widziane przebrania sylwestrowe uczestników.

Termin i miejsce: 28 grudnia 2019 r. (sobota) godz. 10.00–13.00, start i meta w parku Wolności za Urzędem Miasta w Grajewie (ul. Strażacka).
Program: godz. 10.00 – otwarcie, wspólne śpiewanie kolęd, rozgrzewka.
Około godz. 10.15 – 10.30  biegi dzieci i młodzieży na dystansie 200–1000 m (kat.: przedszkolaki i klasy „0”, klasy I–II, klasy II–IV, klasy V–VI, klasy VII-VIII, lub w zależności od ilości zgłoszeń);
Dekoracje w biegach dziecięcych odbywają się bezpośrednio po każdym biegu.

Około godziny 11.00 odbędzie się start do Biegu Sztafetowego z okazji 35-lecia KS Maratonka Grajewo
Około godz. 11.30  odbędzie się start do Biegu Otwartego (rocznik 2003 i starsi) dla wszystkich chętnych – dystans dowolny do ok. 3200 m.
Przewidujemy bieg integracyjny (200 m).
Ok0ło godz. 12.00 – dekoracja zwycięzców Biegu Otwartego i Sztafetowego.

Uczestnictwo: Udział w biegach Otwartym i Sztafetowym mogą wziąć wszyscy chętni posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach (osoby niepełnoletnie podpisaną zgodę rodziców). Do Biegu z okazji 35-lecia KS Maratonka Grajewo dopuszczone zostaną sztafety męskie, żeńskie, mieszane. Nie przewidujemy podziału na kategorie mężczyzn i kobiet oraz wiekowe. Każda sztafeta może się składać z 3 do 5 biegaczy. Start do Biegu Sztafetowego będzie wspólny. Każdy z  członków drużyny musi pokonać co najmniej jedno okrążenie (około 500m). Zawodnicy zmieniają się w dowolnej kolejności, jeden zawodnik może przebiec podczas swojej zmiany więcej niż jedno okrążenie. Zwycięży ta drużyna, która pokona największy dystans w momencie przekroczenia linii startu/mety przez uczestnika kończącego 70 okrążenie, czyli dystans 35 km (licząc okrążenia pokonane łącznie przez wszystkich biegaczy uczestniczących w zawodach) . Nie będziemy prowadzili pomiaru czasu w Biegu Otwartym i Sztafetowym.  
Zgłoszenia: Do Biegu Sztafetowego  przyjmowane będą za pomocą poczty elektronicznej  (zgłoszenie należy wysłać na adres biegsylwestrowy@maratonka.pl , podając nazwę sztafety) oraz w dniu zawodów w parku miejskim w okolicy startu od godz. 9.00 oraz o ile nie zostanie wyczerpany limit  20 miejsc.  .Zgłoszenia do Biegu Otwartego przyjmowane będą w dniu zawodów w parku miejskim w okolicy startu od godz. 9.00.    Numerów startowych nie wydajemy.  W Biegu Otwartym sklasyfikujemy trzech pierwszych zawodników w kat. kobiet i mężczyzn. W Biegu Sztafetowym sklasyfikujemy trzy pierwsze sztafety.
Koszty: Nie pobieramy opłaty startowej. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy, koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Nagrody: Zwycięzcy biegów dziecięcych (miejsca 1–3) otrzymają upominki.
Dodatkowo – wszystkie dzieci biorące udział w biegu na mecie otrzymają słodycze. Pierwszych trzech zawodników w Biegu Otwartym w kat. mężczyzn i kobiet  otrzyma upominki. Wszyscy uczestnicy Biegu Sztafetowego otrzymają okolicznościowe medale z okazji 35-lecia KS Maratonka. Trzy pierwsze sztafety otrzymają puchary Puchar specjalny otrzyma zawodnik, który jako pierwszy pokona 70 okrążenie (pokona 35 km, licząc łącznie dystans przebiegnięty przez wszystkich zawodników)..  Przewidujemy nagrodę specjalną za najciekawsze przebranie.
Organizatorzy zapewniają na mecie ciepłe napoje dla wszystkich chętnych.
Po biegu wszystkich uczestników zapraszamy na poczęstunek i spotkanie towarzyskie przy kawie i herbacie do hali MOSiR w Grajewie, ul. Strażacka 2.

Uwaga: Sprawy sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Do rozstrzygania wszelkich kwestii oraz podejmowania decyzji związanych z organizacją biegu upoważnione są następujące osoby:
Waldemar Szycik – 516109383, e–mail: waldi8463@wp.pl
Wiesław Jerulank – 604550860, e–mail wieje@wp.pl
Krzysztof Borawski – 605241188, e–mail: borawski@grajewiak.pl