» » Świąteczny Turniej Badmintona

Świąteczny Turniej Badmintona

opublikowano Aktualności | 0

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ BADMINTONA
Regulamin

I. Organizator:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie

II. Termin i miejsce: 22 grudnia 2018r (sobota), godzina 16.00, hala sportowa MOSiR

III. Uczestnictwo:  w turnieju prawo startu mają wszyscy miłośnicy gry w badmintona

IV. Zgłoszenia: Telefonicznie pod numerem 86 261 11 34 wew. 23

Ostateczny termin zgłoszeń do dnia 20.12.2018r.    

V. Udział w turnieju jest bezpłatny. Organizator ustala limit uczestników na 32 osoby. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Turniej rozegrany będzie w dwóch grupach A i B.

VI.  Zachowania nie sportowe, a w szczególności przejawy agresji wobec innych uczestników zawodów, sędziów i organizatorów, mogą stanowić podstawę do wykluczenia z rozgrywek

VII. NAGRODY:  I – III miejsce puchary

VIII. przepisy gry:
turniej indywidualny :
· Mecze rozgrywane będą w grach pojedynczych,
· Prawo startu w turnieju mają zawodnicy powyżej 17 lat,
· Każda gra jest rozgrywana do 2 wygranych setów,
· Sety rozgrywane są do 11 punktów.

IX. system rozgrywek:
System rozgrywek grupowo-pucharowy – w zależności od ilości zgłoszeń

X. Informacje dodatkowe:
· Rakietki we własnym zakresie, lotki zapewnia Organizator,
· Wymagane jest obuwie na zmianę oraz strój sportowy,
· Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry,
· Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie
· Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność,
· Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju,
· Organizator nie ponosi  odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów,
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie,
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek,
· Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator,
· Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator,
· W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.