» » Zapisy do Ligi Typerów ALPN

Zapisy do Ligi Typerów ALPN

opublikowano Aktualności | 0

 

Wraz z rozpoczęciem Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Solidarności uruchamiamy Ligę Typerów ALPN. Jest to darmowy konkurs, w którym każdy może wziąć udział. Polega on na typowaniu wyników poszczególnych meczy we wszystkich kolejkach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Solidarności. Można typować wszystkie mecze w kolejce, lub tylko wybrane. Konkurs pozwala rywalizować z innymi graczami, jak również walczyć o atrakcyjne nagrody.

Zasady konkursu “Liga Typerów ALPN”

Rejestracja
Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs polega na zgadywaniu wyników meczy Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Solidarności. Typować mogą wyłącznie zarejestrowani gracze. Aby dokonać rejestracji do Ligi Typerów ALPN należy wysłać zgłoszenie na adres: alpn@mosir.grajewo.com
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, oraz kontaktowy numer telefonu. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Ligi Typerów ALPN upływa 27 listopada 2016r. o godz. 23:59.

Typowanie

Każdy zarejestrowany gracz ma prawo typować wszystkie mecze w danej kolejce, lub tylko wybrane. Aby zgłosić swoje typy należy wysłać e-mail na adres alpn@mosir.grajewo.com
Tytuł e-maila powinien zawierać imię i nazwisko, oraz numer kolejki, której dotyczy typowanie (np. Jan Kowalski – 1 kolejka). W treści e-maila należy jednoznacznie opisać przewidywane wyniki typowanych meczy, np:
(nazwa drużynyAA) – (nazwa drużynyBB) 2:3
Swoje typowania można nadsyłać do chwili rozpoczęcia kolejki, której dotyczą.

Zasady punktowania
Za każdy poprawnie wytypowany wynik meczu gracz otrzymuje 3 punkty. Jeżeli w typowanym meczu padnie inny wynik niż prognozowany, ale z poprawnym wskazaniem na zwycięzcę, lub remis, to gracz otrzymuje 1 punkt. W przypadku błędnie wytypowanego zarówno zwycięzcy jak i wyniku gracz nie otrzymuje punktów.

Podsumowanie
Punktowe wyniki graczy będą publikowane w formie tabeli równolegle z wynikami kolejek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Solidarności. W przypadku zdobycia przez graczy równej ilości punktów o miejscu w tabeli decydują kolejno: więcej typowanych dokładnych rezultatów, mniejsza liczba typowań. Liga Typerów ALPN zostanie zakończona równocześnie z ostatnią kolejką Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Solidarności. Sponsorem nagród w konkursie są organizatorzy Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.

W przypadku pytań, bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: alpn@mosir.grajewo.com