» » Zapowiedź XVIII Podlaskiego Turnieju Weteranów w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn

Zapowiedź XVIII Podlaskiego Turnieju Weteranów w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn

opublikowano Aktualności | 0

K O M U N I K A T ORGANIZACYJNY

XVIII PODLASKI TURNIEJ WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM
KOBIET I MĘŻCZYZN

1. CEL IMPREZY
– promocja Miasta Grajewo
– wyłonienie najlepszych weteranów tenisa stołowego w kategorii kobiet i mężczyzn
– popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Miasta Grajewo

2. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
Patronat: Burmistrz Miasta Grajewa Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego W Białymstoku

3. UCZESTNICTWO
Turniej zostanie rozegrany wśród kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych :

KOBIETY
I – 35 lat i powyżej /urodzone w 1981 roku i starsze/

MĘŻCZYŹNI
I – 35- 39 lat /urodzeni w 1981- 1977/
II – 40-49 lat /urodzeni w latach 1976 – 1967/
III – 50- 59 lat /urodzeni w latach 1966 – 1957/
IV – 60- 69 lat /urodzeni w 1956 – 1947/
V – 70 i więcej
– każdy uczestnik powinien posiadać dowód osobisty

4. TERMIN I MIEJSCE
XVIII Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym odbędzie się 10 kwietnia 2016 roku /niedziela/ w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie przy ulicy Strażackiej 2
– godz. 9.00-10.00 zgłoszenie się i potwierdzanie uczestnictwa
– godz. 10.00 – losowanie
– godz. 10.30 rozpoczęcie turnieju

5. SYSTEM ROZGRYWEK /mieszany/
Pucharowy do dwóch porażek lub grupowy/decyzja sędziego głównego/, pojedynki do 3 wygranych setów , sety do 11 punktów Obowiązują przepisy PZTS.
6. NAGRODY
Za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają: puchary, oraz nagrody rzeczowe; za miejsca 4-6 statuetki;

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne z podaniem imienia i nazwiska , daty urodzenia w terminie do:
– 7 kwietnia 2016 roku
– zgłoszenia telefoniczne (86) 261- 11-34 wew.23 potwierdzenie w tym terminie jest istotne do przygotowania określonej ilości obiadów

7. SPRAWY FINANSOWE
Wpisowe do turnieju wynosi 25 ,00- zł od zawodnika /organizator zapewnia obiad/.
WAŻNE!
Informujemy, że wpisowe jest obowiązkowe i w całości przeznaczone na zakup posiłków i wody dla uczestników.

8. TURNIEJ PRZYJACIÓŁ
Jednocześnie z turniejem głównym rozegrany zostanie
„Turniej Przyjaciół ” w kat. OPEN dla gości zaproszonych, organizatorów.

9. SPRAWY RÓŻNE
Wszelkie kwestie sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga organizator i sędzia główny.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NW.
Startujących obowiązuje strój sportowy

Informacje o turnieju pod telefonem (86) 261- 11- 34 wew.23