Grajewo – miasto i gmina w województwie podlaskim, nad rzeką Ełk. Od 1 stycznia 1999 roku jest siedzibą powiatu grajewskiego.
Według danych z 30 czerwca 2012 miasto liczyło 22 413 mieszkańców.

Położenie
Grajewo leży na Wysoczyźnie Kolneńskiej, na Mazowszu. Znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski. Jest dobrym punktem wypadowym na tereny największego w Polsce Biebrzańskiego Parku Narodowego. Północna granica miasta jest zarazem granicą między powiatami ełckim a grajewskim, województwami warmińsko-mazurskim a podlaskim.
Miasto stanowi 1,96% powierzchni powiatu.
Sąsiednie gminy: Prostki, Rajgród, Wąsosz, Radziłów, Szczuczyn

Komunikacja
Przez miasto przebiegają drogowe szlaki komunikacyjne:
61 – Warszawa – Łomża – Grajewo – Augustów
65 – Gołdap – Ełk – Grajewo – Białystok - Bobrowniki

Połączenie PKP: Białystok – Ełk
Miasto posiada bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. z Warszawą, Wrocławiem, Gdańskiem, Szczecinem i Katowicami.
Głównym przewoźnikiem autobusowym w mieście i powiecie jest lokalna filia PKS Łomża. Oprócz tego można tu spotkać autobusy PKS Białystok, PKS Suwałki, PKS Warszawa, PKS Transkom Pisz, oraz przewoźników prywatnych. Grajewo posiada bezpośrednie połączenie autobusowe z Białymstokiem, Warszawą, Łomżą, Radziłowem, Jedwabnem, Szczuczynem, Piszem, Augustowem, Suwałkami, Rajgrodem, Ełkiem, Gołdapią, Giżyckiem, Mońkami i in.

Sport i turystyka
Dzięki dogodnemu połączeniu PKP i PKS Grajewo jest doskonałym punktem wypadowym na tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, największego w Polsce (59 223 ha).
Z miasta (początek na ulicy M. Kopernika) do pobliskiego Toczyłowa, biegnie ścieżka rowerowa, która latem służy mieszkańcom Grajewa jako trasa wycieczkowa nad jezioro Toczyłowskie.
Placówki i organizacje, które zajmują się krzewieniem sportu i rekreacji:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Klub Sportowy Warmia
- Szkolny Związek Sportowy
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Grajewska Sekcja Kyokushin
- Klub Biegacza Maratonka
- Klub Viet Vo Dao Grajewo

1 września 1997 oddano do użytku nowo wybudowany kompleks dydaktyczno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2, powołując jednocześnie do życia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Dla najmłodszych mieszkańców na terenie Parku Central wybudowano miasteczko ruchu drogowego, na którym można uczyć dziecko przechodzenia przez jezdnię, bezpiecznej jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.
29 września 2006 odbyły się oficjalne uroczystości nadania stadionowi miejskiemu w Grajewie imienia Witolda Terleckiego.
W 2008 w ramach rządowego programu "Orlik 2012" w okolicy ZS Nr 2 powstał kompleks boisk ogólnodostępnych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym.
W 2009 oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe przy SP nr 2 i PG nr 2.
W maju odbywa się w Grajewie Międzynarodowy Bieg Uliczny "Bieg Wilka".

Opracowano na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grajewo