Regulamin Pływalni Miejskiej w Grajewie (aktualizacja 9.II.2016)

Regulamin zjeżdżalni dla dzieci „SŁOŃ”

Regulamin biczy wodnych

Regulamin grzybka

harmonogram szkółek 2019
Cennik wynajmu powierzchni reklamowych na Pływalni Miejskiej w Grajewie
SKMBT_C25319092309430 Roczna ocena wody 2019

 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

STREFA BASENU

A

B

GRUPA

C

A

B

6:00 – 15:00

9,00 zł/godz.

8,00 zł/godz.

9,00 zł/godz.

8,00 zł/godz.

6,00 zł/godz.

15:00 – 22:00

11,00 zł/godz.

9,00 zł/godz.

7,00 zł/godz.

GROTA SOLNA

6:00 – 22:00

12,00 zł/45min.

7,00 zł/45min.

7,00 zł/45min.

SOBOTA – NIEDZIELA

STREFA BASENU

A

B

GRUPA

C

A

B

10:00 – 22:00

12,00 zł/godz.

10,00 zł/godz.

11,00 zł/godz.

9,00 zł/godz.

8,00 zł/godz.

GROTA SOLNA

10:00 – 22:00

12,00 zł/45min.

7,00 zł/45min.

7,00 zł/45min.

 

A – cena biletu normalnego obowiązująca osoby dorosłe
B – cena biletu ulgowego obejmująca dzieci, młodzież, studentów do ukończenia 25 lat (za okazaniem ważnej legitymacji)
C – cena biletu ulgowego obejmująca:
1) osoby, które nie ukończyły 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, za okazaniem ważnej legitymacji wystawionej przez uprawniony organ. Jeżeli z orzeczenia o niepełnosprawności wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga opieki lub pomocy innej osoby (pkt IV/7 orzeczenia), to wówczas pełnoletni opiekun wymienionej osoby korzysta z pływalni/groty solnej bezpłatnie,
2) osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności ( I grupę inwalidzką) za okazaniem ważnej legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej przez uprawniony organ. Pełnoletni opiekun wymienionej osoby korzysta wówczas z pływalni/groty solnej bezpłatnie,
3) osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności (II grupa inwalidzka) za okazaniem ważnej legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej przez uprawniony organ,
4) osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności (III grupę inwalidzką) za okazaniem ważnej legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej przez uprawniony organ,
5) kombatantów, emerytów i rencistów za okazaniem ważnej legitymacji wystawionej przez uprawniony organ, 6) grupy z jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Grajewo.

Termin „ GRUPA ” w odniesieniu do Pływalni oznacza:
1) minimum 10 osób + opiekun bezpłatnie,
2) łączna ilość osób w grupie nie może przekraczać 60 uczestników + 6 opiekunów bezpłatnie.

Karty rabatowe – strefa basenowa

30,00 zł + gratis 10% = 33,00 zł (ważna 1 miesiąc)*
50,00 zł + gratis 20% = 60,00 zł (ważna 2 miesiące)*
100,00 zł + gratis 30% = 130,00 zł (ważna 3 miesiące)*
150,00 zł + gratis 35% = 202,50 zł (ważna 4 miesiące)*
250,00 zł + gratis 40% = 350,00 zł (ważna 5 miesięcy)*
500,00 zł + gratis 50% = 750,00 zł (ważna 7 miesięcy)*

Karty rabatowe – grota solna

5 wejść + 1 gratis – 40zł. (normalny)
5 wejść + 1 gratis – 30zł. (ulgowy)

jednorazowy bilet grupowy dla 2 osób – 19 zł.
jednorazowy bilet grupowy dla 3 osób – 28 zł.
jednorazowy bilet grupowy dla 4 osób – 38 zł.

* Czas pobytu w strefie basenu liczony jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.
* Płatność kartą rabatową następuje według cennika zgodnie z przysługującymi zniżkami dla poszczególnych klientów.

– po przekroczeniu 1 godz. dopłata za każdą rozpoczętą minutę wynosi 1/60 stawki podstawowej
– strefa basenu to korytarz do przebieralni, przebieralnie, hala basenowa, sauny
– sauny czynne od godz. 15:00 do 22:00 (poniedziałek-piątek) , oraz od 10:00 do 22:00 (sobota-niedziela)
– dzieci, młodzież i studenci korzystają z biletów ulgowych za okazaniem ważnej legitymacji
– dzieci do lat 4 wstęp bezpłatny
– wynajęcie jednego toru 78 zł/godz. (maksymalnie 8 osób na torze – nie dotyczy szkółek pływackich, wymagana wcześniejsza rezerwacja)
– posiadaczowi karty „Grajewska Karta Dużej Rodziny 3+” i/lub Grajewskiej Karty Seniora przysługuje rabat w wysokości 50% od ceny wskazanej w cenniku
– zakup biletu kategorii B i C powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem uprawniającym do skorzystania ze zniżki
– ulgi wymienione w regulaminie nie sumują się. Przy zakupie biletu obowiązuje tylko jedna, wybrana przez klienta
– cennik obowiązuje od 1 września 2020r.

 

Pływalnia Miejska w Grajewie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
W ramach projektu wybudowano kryty basen wraz z zapleczem SPA, w którym znajdują się pomieszczenia do masażu, grota solna, zespół saun, oraz Muzeum Mleka prezentujące ekspozycję dotyczącą historii i tradycji związanych z podlaskim przemysłem mleczarskim. Basen został wybudowany na rogu ulic Targowej i Konstytucji 3-go Maja. W sąsiedztwie pływalni znajduje się Muzeum Mleka. Miasto Grajewo na realizację projektu pn: “Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Wartość całkowita inwestycji to 18 340 730 zł, a wartość dofinansowania wynosi 9 995 702,22 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Grajewa oraz stworzenie warunków do rozwoju branży turystycznej, poprzez wprowadzenie unikatowej i kompleksowej oferty turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.
Jakość wody na obiekcie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).